لیوان حباب ساز ( رنگ زرد ) bubble cup (milk tea)

این محصول یک دستگاه حباب ساز  طرح لیوان می باشد و به کمک 3 عدد باتر ی قلمی شروع به کار  میکند  . با قرار دادن  مایع مخصوص  حبابساز   و با زدن دکمه روشن/خاموش  لیوان شروع به ساخت حباب میکند و از نی لیوان حباب ها در اطراف پخش میشوند

این لیوان حباب ساز موزیکال هست  و در صورت دلخواه میتوانید به همراه پخش حباب موزیک هم اجرا شود.

نقد و بررسی تخصصی لیوان حباب ساز ( رنگ زرد )

این محصول یک دستگاه حباب ساز  طرح لیوان می باشد و به کمک 3 عدد باتر ی قلمی شروع به کار  میکند  . با قرار دادن  مایع مخصوص  حبابساز   و با زدن دکمه روشن/خاموش  لیوان شروع به ساخت حباب میکند و از نی لیوان حباب ها در اطراف پخش میشوند

این لیوان حباب ساز موزیکال هست  و در صورت دلخواه میتوانید به همراه پخش حباب موزیک هم اجرا شود.

ابعاد بسته بند ی23*18*10

نمایش بیشتر بستن

این محصول یک دستگاه حباب ساز  طرح لیوان می باشد و به کمک 3 عدد باتر ی قلمی شروع به کار  میکند  . با قرار دادن  مایع مخصوص  حبابساز   و با زدن دکمه روشن/خاموش  لیوان شروع به ساخت حباب میکند و از نی لیوان حباب ها در اطراف پخش میشوند

این لیوان حباب ساز موزیکال هست  و در صورت دلخواه میتوانید به همراه پخش حباب موزیک هم اجرا شود.