حباب ساز شارژی بزرگ rocket bubble gun 52 holes رنگ مشکی rocket bubble gun 52 holes

حباب ساز شارژی همراه با شارژر

دارای مایع حباب ساز

این مدل حباب ساز شارژی چراغدار میباشد