عروسک مای مای مدل بدن گوشتی با ارتفاع 30 سانتی متر