اسباب باز ی برش میوه

اسباب باز ی آموزشی برش میوه ها مجموعه ای از میوه های پلاستیکی میباشد که همه ی میوه های آن دو تکه  هست و به وسیله چسب پارچه ای به هم متصل میشوند  . این مجموعه شامل 11 عدد میوه دو قسمتی و کارد و تخته برش آشپزخانه میباشد که جنس همگی از پلاستیک بسیار با کیفیت میباشد .

بچه ها به تقلید از بزرگسالان به برش میوه جات علاقه مند هستند  و گاهی در  غفلت بزرگتر ها خود را به چاقو و میوه واقعی میرسانند  و این کار خطراتی را در پیش دارد . اما با این اسباب بازی آموزشی حس کنجکاوی کودکان را بدون هیچگونه خطر برطرف میکند  .

جهت افزایش دوام و عمر این محصول برای جدا کردن تکه ها از هم حتما از کارد پلاستیکی داخل پکیج استفاده کنید واز جدا کردن آنها با دست وفشار خودداری کنید .

نقد و بررسی تخصصی اسباب باز ی برش میوه

اسباب باز ی آموزشی برش میوه ها مجموعه ای از میوه های پلاستیکی میباشد که همه ی میوه های آن دو تکه  هست و به وسیله چسب پارچه ای به هم متصل میشوند  . این مجموعه شامل 11 عدد میوه دو قسمتی و کارد و تخته برش آشپزخانه میباشد که جنس همگی از پلاستیک بسیار با کیفیت میباشد .

بچه ها به تقلید از بزرگسالان به برش میوه جات علاقه مند هستند  و گاهی در  غفلت بزرگتر ها خود را به چاقو و میوه واقعی میرسانند  و این کار خطراتی را در پیش دارد . اما با این اسباب بازی آموزشی حس کنجکاوی کودکان را بدون هیچگونه خطر برطرف میکند  .

جهت افزایش دوام و عمر این محصول برای جدا کردن تکه ها از هم حتما از کارد پلاستیکی داخل پکیج استفاده کنید واز جدا کردن آنها با دست وفشار خودداری کنید .

نمایش بیشتر بستن

اسباب باز ی آموزشی برش میوه ها مجموعه ای از میوه های پلاستیکی میباشد که همه ی میوه های آن دو تکه  هست و به وسیله چسب پارچه ای به هم متصل میشوند  . این مجموعه شامل 11 عدد میوه دو قسمتی و کارد و تخته برش آشپزخانه میباشد که جنس همگی از پلاستیک بسیار با کیفیت میباشد .

بچه ها به تقلید از بزرگسالان به برش میوه جات علاقه مند هستند  و گاهی در  غفلت بزرگتر ها خود را به چاقو و میوه واقعی میرسانند  و این کار خطراتی را در پیش دارد . اما با این اسباب بازی آموزشی حس کنجکاوی کودکان را بدون هیچگونه خطر برطرف میکند  .

جهت افزایش دوام و عمر این محصول برای جدا کردن تکه ها از هم حتما از کارد پلاستیکی داخل پکیج استفاده کنید واز جدا کردن آنها با دست وفشار خودداری کنید .