ماکت فلزی ماشین لکسوس برند چ ژی CHE XHI LEXOS

4تا درب / کاپوت /جعبه عقب همانند نمونه واقعی  باز و بسته میشوند
مقیاس 1:24
چراغ جلو و عقب روشن و خاموش میشود
نوع حرکت این ماشین به صورت عقب کش میباشد
دارای باتری

نقد و بررسی تخصصی ماکت فلزی ماشین لکسوس برند چ ژی CHE XHI

4تا درب / کاپوت /جعبه عقب همانند نمونه واقعی  باز و بسته میشوند
مقیاس 1:24
چراغ جلو و عقب روشن و خاموش میشود
نوع حرکت این ماشین به صورت عقب کش میباشد
دارای باتری

نمایش بیشتر بستن