فرفره مدل انفجاری کد B-188 استرال اسپرایزن

نقد و بررسی تخصصی فرفره مدل انفجاری کد B-188 استرال اسپرایزن

این مجموعه دو عددی از دو فرفره استرال اسپرایزن Astral Spriggan  تشکیل شده اسن. فرفره استرال اسپرایزن موتیف غول نگهبان گنج،میباشد. این فرفره دارای یک هسته DB دو چرخشی است که می تواند با استفاده از ابزار اختصاصی بین جهت های چرخش جابجا شود. این فرفره دارای یک تیغه تعادلی دوگانه چرخشی میباشد که می تواند با قطعات لاستیکی هنگام چرخش به راست حرکات حریف را کند میکند و هنگام چرخش به راست با استفاده از قطعات فلزی ضربات سهمگین به حریف وارد میکند.

از خاصترین فرفره های فصل 6 می باشد.

نمایش بیشتر بستن