حباب ساز شارژی بزرگ rocket bubble gun 52 holes رنگ صورتی rocket bubble gun

حباب ساز شارژی همراه با شارژر

دارای مایع حباب ساز

این مدل حباب ساز شارژی چراغدار میباشد