حباب ساز شارژی بزرگ rocket bubble gun 52 holes رنگ آبی pt_shoprocket bubble gun 52 holes

حباب ساز شارژی همراه با شارژر

دارای مایع حباب ساز

این مدل حباب ساز شارژی چراغدار میباشد