فرفره انفجاری کد B-173 آشیل بی نهایت

نقد و بررسی تخصصی فرفره انفجاری کد B-173 آشیل بی نهایت

فرفره مدل آشیل بی نهایت چفتی... یک فرفره تعادلی راست چرخش میباشد که می تواند با تغییر قسمت های خاص به حالت دیگر تبدیل شود، این فرفره هجومی و دفاعی میباشد که با تیغه تیز به حریف حمله میکند می کند و با تیغه دفاعی ضربات مداوم و پیوسته به حریف وارد میکند. این فرفره دارای یک شاسی دوبل دو طرفه میباشد که با 5 تیغه خود هم قدرت حمله مداوم و استقامت را افزایش میدهد

نمایش بیشتر بستن